Een terugblik op het adviestraject bij Meterik Elektro

 

Een terugblik op een TCL-adviestraject

Meterik Elektro te Meterik is een snel groeiend elektrotechnisch installatiebedrijf dat een adviesaanvraag heeft ingediend bij de Techniek Coalitie Limburg. Kern van de adviesaanvraag was dat de behoefte aan structuur binnen een eenduidige werkwijze door en ontwikkeling van de medewerkers steeds duidelijker werd.

Met deze adviesvraag is de Stichting Personeel en Organisatie Technische Installatiebedrijf aan de slag gegaan. Na de eerste oriënterende gesprekken met Stefan Bouten, eigenaar, en zijn partner Sandra, die ook binnen het bedrijf werkt, werd een plan van aanpak opgesteld.

Binnen deze aanpak richtten we ons op:

 • inzichtelijk maken van benodigde en aanwezige kennis binnen Meterik Elektro t.b.v. de individuele ontwikkelplannen;
 • interactieve werksessie met het gehele personeel om verbeterpunten in het dagelijks werk te bespreken en acties aan te koppelen zodat het werkproces meer structuur heeft en faalkosten maximaal worden gereduceerd;
 • het maken van een functiehuis met bijbehorende beloningsstructuur.

Inzichtelijk maken van benodigde en aanwezige kennis t.b.v. de individuele ontwikkelplannen

De basis hiervoor ligt in het weten wat men aan kennis en kunde als bedrijf nodig heeft om aan de klantwens nu en in de toekomst technisch te kunnen voldoen. Daarbij worden de diverse vakdisciplines opgesplitst in herkenbare vaardigheden.

Iedere medewerker gaf daarna aan wat zijn kennisniveau was. Dat gebeurde door het getal in te vullen. Dit resulteerde in een totaalbeeld per medewerker en voor het gehele bedrijf.

Daarna heeft Henk Schoenmakers met iedere medewerker een individueel ontwikkelgesprek gehad waaruit ontwikkelacties zijn gekomen. Hierbij een indruk van een deel van het bedrijfsbeeld.

Tevens is inzichtelijk waar bedrijf breed behoeften liggen aan technische kennis.

Interactieve werksessie om verbeterpunten in het dagelijks werk te bespreken en acties aan te koppelen zodat het werkproces meer structuur heeft en faalkosten maximaal worden gereduceerd

Onder het thema “van goed naar beter” werd er met het gehele personeel een werkbijeenkomst gehouden. Daarbij stond het dagelijks, en herkenbaar, werkproces centraal. Door de RIVM-maatregelen in kader van corona werd deze werkbijeenkomst aangepast georganiseerd. Daar waar gebruikelijk met post-its wordt gewerkt, door elkaar wordt gelopen en opgepakt op een A0 werd dit gedaan op invulformulieren. Zo konden we afstand houden.

Per processtap werden verbeterpunten genoteerd. Daarna werden 2 groepen gemaakt die op basis van deze verbeterpunten oplossingen en acties benoemden. Mooie discussies over het waarom en een keer op een ander manier over het werk praten. Vaak gaat het om kleine verbeterpunten die grote impact hebben op het resultaat van het werk en op het plezier hebben in het werk.

Het resultaat van deze bijeenkomst is een overzicht van gemaakte afspraken die nu in de praktijk worden gebracht. De verbeterpunten en acties per processtap zijn opgehangen in de kantine.

In het 4e kwartaal wordt een bijeenkomst gehouden over de daadwerkelijke effecten voor het bedrijf en voor de manier van werken.

Het maken van een functiehuis met bijbehorende beloningsstructuur

Het is mooi om leesbare, begrijpelijk en herkenbare functieomschrijvingen te hebben. Hiervoor is ene pakket van de meest voorkomende functies binnen het bedrijf opgesteld. Een handig instrument bij de ontwikkeling van de medewerkers. Daaraan gekoppeld is een beloningsstructuur gemaakt die een differentiatie geeft in het niveau van functioneren, hierbij is de cao uiteraard de basis.

Het was mooi om te constateren dat het bedrijf, al voordat men de adviesaanvraag deed, al actief was met het houden van functioneringsgesprekken.

De aldus gemaakte structuur zal bijdragen aan het gericht ontwikkelen en doorgroeien binnen Meterik Elektro.

Praktijkverhalen Lees over ervaringen van anderen

Eerste lichting hybride techniekopleiders Limburg ontvangen diploma

Eerste lichting hybride techniekopleiders Limburg ontvangen diploma

Afgelopen week ontvingen 13 praktijkprofessionals op feestelijke wijze hun welverdiende diploma ‘Hybride Techniekopleider’. Na een opleiding van één jaar hebben zij het landelijk erkende pedagogisch didactisch diploma behaald. Zij weten nu hoe ze (toekomstige) techniekcollega’s opleiden en actuele kennis delen. Dit stimuleert ‘een leven lang leren’ in de technische maakindustrie. De deelnemers werken allen als technisch vakspecialist binnen een bedrijf en combineerden dit met de opleiding.

Lees meer

Waardering voor de medewerkers op één

Waardering voor de medewerkers op één

ASK Renovatie wil opleiding voor lakspuiters. Het vinden van medewerkers is in de techniek een hardnekkig en groeiend probleem. Ook voor het in Weert gevestigde ASK Renovatie. Met ondersteuning van een adviestraject van Techniekcoalitie Limburg en een SLIM-subsidie wordt fors ingezet op het binden en (bij)scholen van de eigen mensen. Volgende stap is een nieuwe opleiding voor lakspuiters.

Lees meer
Maak gebruik van onze oplossingen
voor jouw toekomst

Neem contact op

 1. 0486 – 47 77 81
 2. info@techniekcoalitielimburg.nl
 3. Kranenhofscheweg 1
  5364 NP Escharen
  (Postadres)
 4. Volg ons op social media:

Blijf op de hoogte

Elk twee maanden versturen we een nieuwsbrief met daarin onze tips voor ondernemers, praktijkverhalen en relevante informatie over onze ondersteuning. Wilt u ook op de hoogte blijven van ons aanbod en advies? Meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

adres download mail telefoon voucher-ik-ben-ondernemer-in-de-techniek voucher-ik-ben-praktijkopleider-in-de-techniek voucher-ik-werk-in-de-techniek voucher-ik-wil-techniekopleider-worden voucher-ik-zoek-werk-in-de-techniek kennis-bijspijkeren levenlang-leren loopbaanbegeleiding opleiding-hybride praktijkopleider stroomlijnen-processen veranderplan zij-instroom branches opleidingsniveau overige regio uren