Energa kreeg advies bij hun positionering op nieuwe marktgebieden

Energa is een elektrotechnisch installatiebedrijf in Venlo met circa 45 medewerkers. De laatste jaren schenkt het bedrijf veel aandacht aan de interne structuur en voortdurende procesverbetering binnen de primaire en ondersteunende processen. Een continu proces dat wordt uitgevoerd met én door de medewerkers zelf. Het bedrijf staat nu aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen. Ze actualiseerden hun strategisch plan waarbij toekomstige positionering op belangrijke markgebieden centraal staat. Tevens zijn er kernwaarden geformuleerd, dit zijn de grondbeginselen en drijfveren waarin Energa gelooft. Nu wil de directie samen met het personeel een verdiepingsslag maken, om vervolgens over te gaan tot implementatie.

Projectaanpak volgens Scrum

De adviesaanvraag werd opgepakt door Henk Schoenmakers van de Stichting Personeel en Organisatie Technisch Installatiebedrijf. Samen met de directie maakten ze als eerste een plan van aanpak, inclusief planning. Ze kozen voor een Scrum-aanpak, omdat daarmee snel een optimaal resultaat wordt bereikt. De kern van Scrum is doelgerichte samenwerking in een multidisciplinair team binnen een vastgelegde tijdsperiode. Tevens ontstaat er een leereffect van en naar elkaar. Doel was om na het adviestraject concrete acties te hebben die in de 2e helft van 2020 kunnen worden doorgevoerd binnen het bedrijfsbeleid en de dagelijkse bedrijfsvoering.

Hoe verliep het project?

Er werden per marktgebied vier interne kennisteams samengesteld. Hierin participeerden medewerkers vanuit diverse disciplines en functies. Er stond een kick-off bijeenkomst gepland met circa 16 deelnemers, maar gezien het coronavirus was dit niet mogelijk. Toen zijn er vier aparte kick-off-sessie gehouden.

Elk kennisteam maakte een SWOT-analyse, wat leidde tot mooie discussies, betrokkenheid en goede input. Een week later hebben de kennisteams uit de SWOT-info voor hun aandachtsgebied de confrontatiematrix vastgesteld. Wederom vonden er goede inhoudelijke discussies plaats, die inzicht gaven in de belangrijkste interne sterkten en zwakten en de meest relevante marktkansen en -bedreigingen. Deze leidden vervolgens tot het formuleren van SMART-acties en tot waardevolle informatie die binnen het salesplan een prominente plaats krijgt.

Hoe nu verder?

Het gehele adviestraject had een relatief korte doorlooptijd waarbinnen teams en individuele medewerkers actief zijn betrokken. Vervolgacties richten zich op verdere professionalisering van de organisatie, ontwikkeling van kennis en kunde en optimalisatie van de processen om zo de gewenste Energa-positionering op de marktgebieden te realiseren.

Praktijkverhalen Lees over ervaringen van anderen

Eerste lichting hybride techniekopleiders Limburg ontvangen diploma

Eerste lichting hybride techniekopleiders Limburg ontvangen diploma

Afgelopen week ontvingen 13 praktijkprofessionals op feestelijke wijze hun welverdiende diploma ‘Hybride Techniekopleider’. Na een opleiding van één jaar hebben zij het landelijk erkende pedagogisch didactisch diploma behaald. Zij weten nu hoe ze (toekomstige) techniekcollega’s opleiden en actuele kennis delen. Dit stimuleert ‘een leven lang leren’ in de technische maakindustrie. De deelnemers werken allen als technisch vakspecialist binnen een bedrijf en combineerden dit met de opleiding.

Lees meer

Waardering voor de medewerkers op één

Waardering voor de medewerkers op één

ASK Renovatie wil opleiding voor lakspuiters. Het vinden van medewerkers is in de techniek een hardnekkig en groeiend probleem. Ook voor het in Weert gevestigde ASK Renovatie. Met ondersteuning van een adviestraject van Techniekcoalitie Limburg en een SLIM-subsidie wordt fors ingezet op het binden en (bij)scholen van de eigen mensen. Volgende stap is een nieuwe opleiding voor lakspuiters.

Lees meer
Maak gebruik van onze oplossingen
voor jouw toekomst

Neem contact op

  1. 0486 – 47 77 81
  2. info@techniekcoalitielimburg.nl
  3. Kranenhofscheweg 1
    5364 NP Escharen
    (Postadres)
  4. Volg ons op social media:

Blijf op de hoogte

Elk twee maanden versturen we een nieuwsbrief met daarin onze tips voor ondernemers, praktijkverhalen en relevante informatie over onze ondersteuning. Wilt u ook op de hoogte blijven van ons aanbod en advies? Meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

adres download mail telefoon voucher-ik-ben-ondernemer-in-de-techniek voucher-ik-ben-praktijkopleider-in-de-techniek voucher-ik-werk-in-de-techniek voucher-ik-wil-techniekopleider-worden voucher-ik-zoek-werk-in-de-techniek kennis-bijspijkeren levenlang-leren loopbaanbegeleiding opleiding-hybride praktijkopleider stroomlijnen-processen veranderplan zij-instroom branches opleidingsniveau overige regio uren